Huyện, thị, thành, cơ sở Hội

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Mỹ Khánh

22/01/2017
Sáng ngày 16/01/2018, Hội Nông dân xã Mỹ Khánh - Thành phố Long Xuyên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự có đồng chí Châu Văn Ly - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Liêu Quốc Bình - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã, Đồng chí Trần Phước Bạo - Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Long Xuyên, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 11 huyện thị cùng 54 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Nông dân xã Mỹ Khánh đã tổ chức triển khai cho cán bộ hội viên nông dân phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức tự lực tự cường, năng động sáng tạo, vượt mọi khó khăn thử thách, đoàn kết thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hội Nông dân tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong nhiệm kỳ tổ chức 241 cuộc với trên 6.127 lượt người dự, tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được 54 cuộc, bên cạnh còn chú trọng công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, phát triển mới 150 hội viên, đạt tỷ lệ 187,5%, đến nay toàn xã có 04 chi hội, 11 tổ hội, 13 tổ hợp tác sản xuất, 01 tổ hội nghề nghiệp, Hội Nông dân xã còn tăng cường công tác phối hợp với các ngành nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật và tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, tổ chức 30 cuộc hội thảo, 42 lớp tập huấn, 10 mô hình trình diễn với trên 1.050 lượt người dự, giới hiệu cho 15 hộ hộ nông dân vay vốn với số tiền 2,2 tỷ đồng, bên cạnh nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục tăng trưởng lên 35 triệu đồng, thông qua nguồn vốn của tỉnh, thành phố đã tạo điều kiện cho 24 hộ vay chăn nuôi bò thịt với số tiền 710 triệu đồng, từ đó giúo cho nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư chăn nuôi, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Xã Mỹ Khánh - Thành phố Long Xuyên là xã Hội Nông dân tỉnh chọn làm đại hội điểm của tỉnh. Sau đại hội xã Mỹ Khánh các xã của huyện thị thành tiến hành đại hội theo đúng thời gian quy định. Với tinh thần đoàn kết - hội nhập - phát triển bền vững, đại hội đã thành công tốt đẹp và bầu ra Ban chấp hành với 11 đồng chí, đoàn đại đại biểu dự đại hội cấp trên 16 đồng chí, đồng chí Dương Quốc Việt tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại đại hội đồng chí Huỳnh Thị Thúy Hoa - Phó bí thư thường trực xã trao giấy khen cho 03 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua.

Thùy Linh