Huyện, thị, thành, cơ sở Hội

Phú Tân, Thoại Sơn: Tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2018

09/07/2018 15:53

Ngày 5 và 9 tháng 7, Hội Nông dân huyện Phú Tân, Hội Nông dân huyệnThoại Sơn tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Phú Tân: Các đại biểu tham dự

Phú Tân: Trong 6 tháng đầu năm, Hội nông dân huyện đã tích cực triển khai các hoạt động của Hội và phong trào Nông dân, tiêu biểu là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội đã tổ chức phát động phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đến 100% cán bộ, hội viên. Kết quả đã có 17.847/18.375 hộ đăng ký. Bên cạnh đó, để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội còn phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện khảo sát cho hội viên vay vốn, đến nay nguồn vốn ủy  thác do Hội quản lý trên 77 tỷ đồng; triển khai có hiệu quả các hoạt động dạy nghề cho hội viên, 06 tháng đầu năm đã phối hợp mở 12 lớp dạy nghề với 316 hội viên tham gia… Ngoài ra, Hội còn chú trọng công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến với Hội viên, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả…

Thoại Sơn: Quang cảnh buổi sơ kết

Thoại Sơn: Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội Nông Dân huyện đã triển khai, thực hiện tốt các công tác, phong trào thi đua của Hội, tiêu biểu là phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cụ thể mô hình trồng quýt cam, xoài, mô hình đa canh, thực hiện cánh đồng mẫu lớn với diện tích 1.868ha… Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho hội viên vay để phát triển kinh tế; mở các lớp tập huấn về kỷ thuật trồng vườn, cây ăn trái cho nông dân…Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thu gom rác thải, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu:

Đối Với Phú Tân: Trong 06 tháng còn lại Ban chấp hành Hội nông dân huyện Phú Tân cần tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục vận động Quỹ hỗ trợ nông dân; cần phát huy hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội; vận động hội viên nông dân chuyển đổi những vùng đất vườn tạp, lúa nếp kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; thực hiện tốt chủ đề năm nông nghiệp của huyện; củng cố nâng chất Tổ hợp tác, Hợp tác xã…

Đối Với Thoại Sơn: Hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với  địa phương; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Hội; Tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung cải tạo vườn tạp, xây dựng mô hình có giá trị, tìm hướng thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm…/.

Nguyễn Thắng - Kiều Trinh- Kim Cương