Kinh tế - xã hội

An Giang, Nâng cao năng lực nhận thức về kinh tế tập thể cho hội viên nông dân.

13/11/2023 15:04

Sáng ngày 10/11/2023. Hội Nông dân tỉnh mở lớp tập huấn nâng cao năng lực nhận thức về kinh tế tập thể và hợp tác xã cho nông dân tại huyện An Phú.

Tại lớp tập huấn, 70 học viên của các xã Quốc Thái, Vĩnh Trường, Khánh An, Phước Hưng và xã Khánh Bình huyện An Phú được báo cáo viên truyền đạt những nội dung liên quan đến các mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên kết sản xuất trong nông nghiệp và những kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh. Sau lớp tập huấn các học viên được bổ sung các kiến thức cơ bản về kỹ năng công tác tuyên truyền, tích cực tham gia và vận động người thân tham gia và thực hiện có hiệu quả các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, sẽ góp phần vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các mô hình Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và các hình thức kinh tế hợp tác như tổ hợp tác, hợp tác xã, từng bước tham gia thực hiện Kế hoạch 309-KH/HNDT ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 29/6/20221 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tinh An Giang năm 2023 và tham gia Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Từ đó, hình thành các chuỗi liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống cho hội viên, nông dân, góp phần có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thùy Linh