Kinh tế - xã hội

Chợ Mới thực hiện dự án mô hình chăn nuôi bò thịt

08/01/2024 07:55

Chiều ngày 04/01/2024, tại xã An Thạnh Trung, Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức lễ trao bò thịt thuộc Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp bằng Mô hình chăn nuôi bò thịt dành cho đối tượng người nghèo, cận nghèo, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một trong những dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 được Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Mới, giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Hội Nông dân triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Chợ Mới. Khi tham gia Dự án các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ mỗi hộ tối đa 25.000.000 đồng. Hộ thoát nghèo sẽ được hỗ trợ tối đa 20.000.000 đồng. Sau 36 tháng Dự án kết thúc, các gia đình sẽ phải hoàn trả lại cho Dự án 20% số tiền đã nhận, tương đương với 5 triệu đồng mỗi hộ. Dịp này, Ban tổ chức đã trao 42 bản tượng trưng tương ứng với số tiền được hỗ trợ cho các gia đình, trong đó xã An Thạnh Trung có 15 hộ, xã Long Điền B có 21 hộ, xã Tấn Mỹ có 06 hộ.

 Sau đó, các gia đình đã đến trại bò giống tại xã An Thạnh Trung để lựa chọn cặp bò ưng ý, phù hợp với số tiền được hỗ trợ để vận chuyển về nuôi. Tiền mua bò sẽ được Ban quản lý Dự án thanh toán theo hợp đồng giao ước.

Mục tiêu của dự án hỗ trợ vốn và nâng cao kiến thức sản xuất cho các hộ gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo có điều kiện sản xuất, tăng thu nhập để cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Bảo Dinh