Kinh tế - xã hội

Giải ngân 640 triệu đồng nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2023”

09/02/2023 16:11

Ngày 08/02/2023, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Chợ Mới đã phối hợp tổ chức giải ngân nguồn vốn với tổng số tiền 640 triệu đồng cho hội viên nông dân tại các xã Kiến Thành, xã Long Điền B, xã Bình Phước Xuân.

Tham gia dự án, mỗi hội viên nông dân được hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất như mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuê nhân công lao động. Với thời gian vay vốn là 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng và 3 tháng thu lãi một lần.

Cũng nhân dịp này, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã nêu mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Mong muốn rằng sau khi được vay vốn, hội viên nông dân cần quản lý và sử dụng vốn vay đúng mục đích, nộp lãi đúng thời hạn.

Đây là nguồn vốn được vay tín chấp trừ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân không cần thế chấp tài sản, góp phần tạo điều kiện giúp hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất tạo nguồn thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Lê Văn Phụng