Kinh tế - xã hội

Lễ ra mắt Tổ Hội nông dân nghề nghiệp “Sản xuất lúa giống và tổ phun xịt”.

20/06/2024 14:18

Chiều 19/6, tại Văn Phòng ấp Phú Hùng, Hội Nông dân xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn tổ chức lễ ra mắt 02 tổ Hội nông dân nghề nghiệp “Sản xuất lúa giống và tổ phun xịt” ấp Phú Hùng.

Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Trưởng Ban Kinh tế. Xã hội Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Đặng Ngọc Thiệt - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phú; đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Phú; đồng chí Trương Thanh Nhàn - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phú Hùng và 16 hội viên nông dân cùng tham dự.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và thực hiện Nghị quyết Chuyên đề 05 NQ/HNDT ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về xây dựng Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; phát triển nâng cao chất lượng, vai trò hội viên gắn với thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Trong những năm qua đa số nông dân trong xã chỉ sản xuất nhỏ lẻ, rời rạc, thiếu liên kết dẫn đến khi được mùa thì mất giá và chịu ảnh hưởng bị thương lái ép giá. Để khắc phục tình trạng trên cần đẩy mạnh thành lập chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; nhằm hỗ trợ liên kết bao tiêu sản phẩm tìm đầu vào, đầu ra cho nông dân sẽ giúp nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa, hình thành vùng sản xuất lớn và bền vững. Hội Nông dân xã Tây Phú ra mắt thành lập 02 tổ Hội nghề nghiệp “Tổ sản xuất lúa giống và tổ phun xịt”.

Tổ hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “5 tự, 5 cùng”. Đồng thời, tổ hội thực hiện tốt theo nguyên tắc, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tại buổi lễ đồng chí Đặng Ngọc Thiệt - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Phú trao quyết định thành lập 02 Tổ hội “sản xuất lúa giống và phun xịt” gồm 16 đồng chí/02 tổ, trong đó đồng chí Lê Văn Cường, Lê Ngọc Tuấn làm Tổ trưởng; đồng chí Lê Văn Tường, Phạm Văn Hùng làm Tổ phó.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thi Thu Trang - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội trao đổi với Chủ tịch Hội Nông dân xã đề nghị 02 tổ Hội nghề nghiệp phải đoàn kết, thống nhất cao, các hoạt động của tổ Hội được trao đổi, bàn bạc thống nhất giữa Tổ trưởng và Tổ phó, trên cơ sở trách nhiệm được phân công, mỗi đồng chí cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện; duy trì tốt định kỳ sinh hoạt hàng tháng, hội viên tham gia sinh hoạt đầy đủ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương đến hội viên và nông dân; chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trong sản xuất, nhằm tạo việc làm cho hội viên nông dân và giúp cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Đồng thời tiếp tục phát huy xây dựng nhiều mô hình mới có hiệu quả để nhân rộng cho hội viên nông dân trên địa bàn xã Tây Phú trong thời gian tới./.

Thu Trang (HNDT)