Kinh tế - xã hội

Phú Tân tổ chức giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân

24/02/2023 09:16

Chiều ngày 22/02/2023 Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Phú Tân giải ngân dự án trồng cây trái thao hướng an toàn tại xã Bình Thạnh Đông cho 05 hộ với tổng số tiền là 150 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí ngân sách huyện cấp hàng năm theo đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Với mục tiêu giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trổng, vật nuôi theo hướng bền vững, an toàn và đáp ứng khả năng cạnh tranh hàng hóa trong thời kỳ hội nhập thế giới, đồng thời xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua khảo sát nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Phú Tân đã hỗ trợ cho 05 hộ vay với tổng số tiền là 150 triệu đồng. Đến nay Hội đã giải ngân cho trên 140 hộ dân với tổng số tiền là 3.243.971.000 đồng.

Các hộ vay rất phấn khởi khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ, cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ khi kết thúc chu kỳ và hứa hẹn khi làm ăn phát đạt sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế địa phương. Trong quá trình sử dụng vốn sẽ được Hội Nông dân xã thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo đảm sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Bên cạnh đó Hội cũng tuyên truyền cho hội viên hiểu được mục đích ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân.

Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của địa phương; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững./.

Anh Thư (PT)