Kinh tế - xã hội

Quỹ hỗ trợ nông dân - Người bạn đồng hành cùng Bà con nông dân

18/03/2024 09:08

Vừa qua Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Phú Tân giải ngân quỹ Hỗ trợ nông dân quý I cho 10 hộ với tổng số tiền là 310 triệu đồng, các mô hình trồng cây ăn trái và trồng nấm bào ngư xám.

Với mục tiêu giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trổng, vật nuôi theo hướng bền vững, an toàn và đáp ứng khả năng cạnh tranh hàng hóa trong thời kỳ hội nhập thế giới, đồng thời xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua khảo sát nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Phú Tân đã hỗ trợ cho 10 hộ vay với tổng số tiền là 310 triệu đồng. Tổng dư nợ của quỹ Hỗ trợ nông dân đến nay là 3.513.371.000 đồng cho 141 hộ dân.

Các hộ vay rất phấn khởi khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ, cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và phí đầy đủ khi kết thúc chu kỳ và hứa hẹn khi làm ăn phát đạt sẽ đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế địa phương. Trong quá trình sử dụng vốn sẽ được Hội Nông dân xã thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo đảm sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích. Bên cạnh đó Hội cũng tuyên truyền cho hội viên hiểu được mục đích ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân.

Thông qua hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và góp phần phát triển các mô hình làm ăn có hiệu quả từng bước hình thành các sản phẩm Ocop, giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế địa phương./.

Anh Thư (HND PT)