Kinh tế - xã hội

Tịnh Biên tập huấn kỹ năng cho nông dân khởi nghiệp năm 2024.

17/05/2024 14:11

Ngày 17/5, tại phường An Phú, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nông dân TX. Tịnh Biên tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh cho nông dân khởi nghiệp năm 2024.

Tham dự lớp tập huấn, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp của các ấp trực thuộc các xã, phường trên địa bàn thị xã được báo cáo viên Trường Đại học An Giang, cung cấp những kiến thức, kỹ năng, sự cần thiết và hướng dẫn quy trình thứ tự xây dựng kế hoạch kinh doanh; định hướng những mục tiêu, phương pháp xác định mục tiêu SMART; giới thiệu, nêu lên những ưu điểm, phân tích các yếu tố tác động của một số mô hình kinh doanh, thị trường tiềm năng của sản phẩm.

Lớp tập huấn là điều kiện quan trọng, rất hữu ích nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp và hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong việc chuẩn bị khởi nghiệp. Từ đó, có những định hướng cụ thể, kỹ năng quản trị, phương pháp hoạch định chiến lược, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả, biết vận dụng sáng tạo lợi thế của địa phương, để phát triển kinh tế một cách bền vững nhất./.

Hữu Ngọc (TT VH-TT & TT Tịnh Biên)