Kinh tế - xã hội

Triển khai sinh kế dựa vào tự nhiên Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư.

22/12/2023 08:49

Ngày 21/12, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên phối hợp Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF- Việt Nam), Trường Đại học An Giang tổ chức triển khai Dự án thực hiện các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm khôi phục các vùng đất ngập nước và các quá trình tự nhiên của ĐBSCL (MeKong NbS).

Các hoạt động sinh kế dựa vào tự nhiên cho người dân các xã vùng đệm Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên).

Cụ thể, đã triển khai các giải pháp thành lập Tổ nông dân, Tổ phụ nữ để hướng dẫn về việc sử dụng nguồn quỹ xoay vòng một cách có hiệu quả, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với đó, sẽ hướng dẫn nhóm nông dân, phụ nữ tham gia các mô hình sinh kế, như: Đan lát, sản xuất mắm, khô, chăn nuôi nhỏ, trồng hoa màu, cung cấp dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp… giúp người dân tăng thu nhập, giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên.

Thanh Tiến