Mô hình sản xuất

Ra mắt Chi Hội nông dân nghề nghiệp và Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

10/06/2024 18:14

Nhằm chào mừng Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi xã Châu Lăng lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2024, ngày 10/06/2024, Hội Nông dân xã Châu Lăng tổ chức ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp An Lợi và Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh  (NDSX-KD) giỏi ấp Tà On.

Đến dự với buổi lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Hoài An - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân huyện Tri Tôn, đồng chí Chau Chương - Phó Bí thư Đảng ủy xã, cùng các đồng chí Đại diện các ngành, đoàn thể xã, 09 ấp, thành viên Chi hội nghề nghiệp sản xuất lúa An Lợi và thành viên CLB NDSX-KD giỏi ấp Tà On.

Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa An Lợi là chi hội nghề nghiệp đầu tiên của xã, được thành lập với 15 thành viên tham gia, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 5 tự “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng: “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Cùng mối quan tâm; Cùng có sự chia sẻ; Cùng chịu trách nhiệm và Cùng hưởng lợi” và thực hiện theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

 

Chi Hội nông dân nghề nghiệp sản xuất lúa An Lợi

Chi hội được thành lập với mục đích đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân thuộc nhóm trồng lúa với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị bền vững cho sản xuất nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của địa phương, nâng cao giá trị cho người sản xuất và quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời tăng cường thương mại hóa và tính bền vững của chuỗi giá trị, thay đổi nhận thức và kỹ thuật sản xuất cho hội viên chi Hội, áp dụng phương thức sản xuất mới và khoa học công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển ổn định, bền vững vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn lực nông hộ, kết cấu hạ tầng, tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Bên cạnh việc trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, các thành viên trong chi hội còn cùng nhau phổ biến, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với mong muốn đồng hành cùng xây dựng và phát triển kinh tế, tạo tính liên kết trong khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Ngoài ra, thông qua Chi Hội nhằm tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của hội viên để phản ánh với các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền về những chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan đến kinh tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ấp Tà On

Cùng ngày, Hội nông dân xã Châu Lăng tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ấp Tà On có 15 thành viên và đây là CLB NDSXKDG thứ 3 của xã, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng giữa các thành viên, tuân thủ theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã. Các thành viên là những nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã Châu Lăng với mục tiêu liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết tạo chuỗi giá trị gắn với phát triển ngành nghề và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xây dựng phong trào nông sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn xã đã tạo môi trường, diễn đàn cho các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, liên kết cùng nhau hợp tác. Từ đó thúc đẩy và phát triển phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức hội nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

 

Đồng chí Nguyễn Hoài An - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Lễ ra mắt, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện, đại diện cấp ủy và chính quyền địa phương đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân xã Châu Lăng trong việc thực hiện  phong trào, công tác Hội và các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2024. Đặc biệt là sự quan tâm thực hiện chỉ tiêu thành lập Chi, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, CLB NDSX-KD giỏi và đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân xã Châu Lăng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đề nghị Chi Hội sản xuất lúa An Lợi và CLB NDSX-KD giỏi Tà On đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả, thực hiện sản xuất an toàn sinh học, phát triển sản xuất lúa, nâng cao năng suất, chất lượng; các thành viên trong chi hội và câu lạc bộ sẽ cùng đoàn kết, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần tích cực trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

 

Mỹ Hanh (HND Châu Lăng-Tri Tôn)