Mô hình sản xuất
+ - Mô hình sản xuất 06/2024
+ - Mô hình sản xuất 08/2020
+ - Mô hình sản xuất 06/2020
  • Phát huy và khai thác hiệu quả đặc sản vùng 7 núi (02/06/2020 09:56)

    Tri Tôn và Tịnh Biên là 2 huyện miền núi với thế mạnh trong việc phát triển các loại cây dược liệu như: chùm ngây, cây chúc, đinh lăng, hà thủ ô…Bên cạnh đó, không thể không kể đến đặc sản đặc trưng của 2 huyện, mà không thể xen lẩn với các địa phương khác đó là cây Thốt Nốt.

+ - Mô hình sản xuất 05/2020
+ - Mô hình sản xuất 03/2020
  • Phát huy hiệu quả mô hình Hội quán (26/03/2020 16:09)

    Mô hình Hội quán ra đời được sự quan tâm các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình Hội quán ngày càng phát huy và nhân rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên.

+ - Mô hình sản xuất 11/2019
+ - Mô hình sản xuất 06/2019
+ - Mô hình sản xuất 01/2018