Nông dân sáng tạo kỹ thuật

Điều tra thực trạng, xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng loại thủy sản tại An Giang

03/01/2018
Nhằm đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học vào trong nuôi trồng một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao...

Vừa qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Ngô Văn Hùng - Phó trưởng ban Tuyên Huấn cùng các đồng chí trong đoàn phối hợp cùng Ban Kinh tế và Ban Tuyên Giáo Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn cho 19 cộng tác viên, về các bước trình tự của phiếu điều tra thực hiện dự án "Điều tra thực trạng, kiến nghị giải pháp xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long"

Qua đó tiến hành điều tra, khảo sát tại 02 xã Khánh Hòa và Mỹ Phú của huyện Châu Phú là xã có phong trào nông dân và công tác Hội Nông dân khá trở lên, là xã có nuôi trồng thủy sản hàng hóa khá, người nông dân đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học vào nuôi cá tra, cá basa, tôm càng xanh,… nhất là áp dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao; đã và đang xây dựng được các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững.

Đoàn đã phỏng vấn trực tiếp bằng phiếu hỏi đối với 280 hộ nông dân trên địa bàn 02 xã và phỏng vấn bằng phiếu hỏi đối với cán bộ là lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể của 02 xã. Số lượng 50 người với các câu hỏi điều tra xoay quanh các vấn đề về thực trạng, kiến nghị giải pháp xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, thuận lợi khó khăn trong sản xuất chăn nuôi,: ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; Chương trình xây dựng nông thôn mới...

Để từ đó có cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp và trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho hội viên, nông dân ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao, ứng với biến đổi khí hậu ở Đồng Bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng được thuận lợi và hiệu quả cao và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

Trường Sang