Nông dân sáng tạo kỹ thuật

Phú Tân: Tổ chức Hội thi “Cán bộ - hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” năm 2017

03/01/2018
Đêm 08/12/2017, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức Hội thi "Cán bộ - hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới" năm 2017.

Hội thi có 06 cụm đại diện cho 18 xã, thị trấn tham gia, theo đó mỗi cụm có 03 xã, trình bài 03 phần thi gồm 01 tiết mục tân nhạc, 01 tiết mục cổ nhạc và 01 tiểu phẩm. Nội dung tìm hiểu về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới; vai trò của Hội Nông dân các cấp trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh...

Kết thúc, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm 3 gồm các xã Tân Trung, Tân Hòa, Thị trấn Phú Mỹ; giải nhì cụm 06 gồm các xã Phú Long, Phú Xuân, Phú Thành và giải ba thuộc về cụm 04 gồm các xã Phú Hưng Hiệp Xương, Bình Thạnh Đông.

Nguyễn Thắng