Nông dân SXKD giỏi

Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Vĩnh Khánh huyện Thoại Sơn

28/05/2024 16:09

Sáng ngày 27/5/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh đã long trọng tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2022 - 2024.

Đại hội có sự góp mặt của Đồng chí Võ Chí Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang; Đồng chí Nguyễn Đình Chưởng, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn; Đồng chí Phạm Văn Suôl, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí là Chủ tịch HĐND, UBND xã Vĩnh Khánh cùng 50 nông dân giỏi của xã về tham dự đại hội.

Xã Vĩnh Khánh nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Xã có vị trí địa lý phía Đông giáp xã Vĩnh Chánh, phía Tây giáp xã Định Thành, phía Nam giáp TP. Cần Thơ, phía Bắc giáp xã Vĩnh Trạch. Tổng diện tích tự nhiên 3.270 ha, trong đó diện tích nông nghiệp 2.919 ha, đất ở 77,14 ha, đất công cộng 272,98 ha, đất khác 0,12 ha. Xã có 4 ấp, 2.414 hộ dân, tổng số nhân khẩu 9.505. Đa số người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế của xã: Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 71%, tiểu thủ công nghiệp 9%, thương mại dịch vụ 20%.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong những năm qua được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Hội Nông dân xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phải thực hiện hàng năm và luôn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, các ấp triển khai thực hiện một cách quyết liệt và nghiêm túc.

Về đời sống kinh tế xã hội nói chung và nông dân nói riêng đã được cải thiện, mức sống người dân được nâng cao về vật chất lẫn tinh thần, mức thụ hưởng của người dân về các mặt như: giao thông, truyền thông, y tế, giáo dục,… cũng được nâng lên. Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của cấp Ủy, Chính quyền đề ra những Chủ trương đúng đắn, kịp thời với tình hình thực tế địa phương, thực hiện tốt Dân chủ Cơ sở, gắn sản xuất với nuôi, trồng các loại cây, con mang lại năng suất, có giá trị và đầu ra ổn định nhằm tạo công ăn việc làm tăng thu nhập, ổn định đời sống nông dân nhất là những hộ nghèo ít đất sản xuất.

Trong những năm qua thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Toàn bộ diện tích sản xuất của xã, giao thông nông thôn kết hợp với đê bao bảo vệ lúa, phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ cho vay vốn từ nguồn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ hỗ trợ nông dân đây là yếu tố quyết định thắng lợi của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thể hiện tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và kinh doanh, là sự khởi nguồn cho phong trào xây dựng nông thôn mới rồi nông thôn mới nâng cao, xây dựng gia đình văn hóa, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, là nơi tập hợp những nhân tố tích cực, là động lực thúc đẩy cho sự phát triển vươn lên trong khâu sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao mức sống của nông dân giảm khoản cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, nâng cao mức thụ hưởng của nông dân về vật chất lẫn tinh thần trong đời sống, xã hội.

Qua phát động nông dân đăng ký năm 2024 có 370 nông dân đạt 100% so với chỉ tiêu Huyện giao, qua xét chọn nông dân giỏi có 370 nông dân đạt nông dân giỏi 03 cấp: Trong đó cấp tỉnh 22 nông dân, cấp huyện 93 nông dân, cấp xã 255 nông dân. Tổng số xét chọn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong 3 năm 2022 – 2024 có 1.100 nông dân giỏi, trong đó: cấp tỉnh 64 nông dân, cấp huyện 276 nông dân, cấp xã 760 nông dân. Tại Đại hội, có 50 cá nhân và tập thể sản xuất kinh doanh giỏi của xã được Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen tại dại hội.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong 3 năm đã có sự chuyển biến tích cực, đó là tổng số đăng ký tham gia ngày càng tăng số lượng và chất lượng qua quá trình xét chọn nông dân giỏi ngày một cao hơn, phong trào được triển khai rộng khắp đến từng hộ nông dân và phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã làm chuyển biến trong nhận thức của nông dân, đóng góp rất lớn trong việc thực hiện phát triển các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh ở địa phương, củng cố niềm tin trong nông dân đối với các cấp chính quyền, làm thay đổi cơ bản trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tăng nhanh sản lượng và hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, xoá đói giảm nghèo xây dựng quê hương ngày càng khang trang giàu đẹp.

Ngô Trọng