Nông dân SXKD giỏi

Kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2023

11/01/2024 14:54

Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội Nông dân Tỉnh.

Từ đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát động phong trào đến toàn thể hội viên, nông dân trong tỉnh nên đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi đến mỗi hộ nông dân, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, với quyết tâm làm giàu dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Có thể đánh giá một cách tổng thể phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của các cấp Hội luôn có sự đổi mới, vận dụng một cách sáng tạo, có sáng kiến trong cách chỉ đạo để phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Ngay từ đầu năm, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, tổ chức cho hội viên đăng ký hộ SXKDG các cấp theo tiêu chuẩn của Qui định số 07-QĐi/HNDT, ngày 16/01/2023 về Tiêu chuẩn và Quy trình xét chọn  nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn. Trong năm 2023 có 93.440 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp, đạt 100% chỉ tiêu. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình trong SXKDG, quy mô lớn, hiệu quả sản xuất, lợi nhuận hàng năm:

Tốp 05 nông dân giỏi tiêu biểu xuất sắc có doanh thu cao nhất: ông Nguyễn Đức Nhuận - khóm Long Hưng 2, phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên với doanh thu 52 tỷ đồng; ông Khưu Đức Hùng - khóm Long Hưng 1, phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên với doanh thu 46 tỷ 200 triệu đồng; ông Phan Văn Thụ - ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn với doanh thu 26 tỷ 250 triệu đồng;ông Nguyễn Thiện Thảo - ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành doanh thu 12 tỷ 480 triệu đồng; ông Bùi Văn Cường - ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn với doanh thu 11 tỷ đồng...

Tốp 05 nữ nông dân giỏi tiêu biểu đứng đầu: bà Bùi Thị Thu Hoa - ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, Tp Long Xuyên với doanh thu 9 tỷ 690 triệu đồng; bà Bùi Thị Nữ - ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú với doanh thu 6 tỷ 603 triệu đồng; bà  Nguyễn Thị Kim Huê - ấp Thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới với doanh thu 5 tỷ 870 triệu đồng; bà Lê Thị Hạnh - ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn với doanh thu 5 tỷ 197 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Loan -  ấp Long Thạnh 2, xã Long Hòa, huyện Phú Tân với doanh thu 3 tỷ 350 triệu đồng.

Đây là những gương điển hình tiểu biểu, xuất sắc nhất không cam chịu nghèo quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi và giải quyết việc làm cho hàng chục, hàng trăm người và tạo thu nhập. 

Trong năm 2023 các cấp Hội đã xây dựng 210 mô hình tiêu biểu (trong đó, 55 mô hình tập thể giỏi); 247 sản phẩm lợi thế với 5.920 hội viên, nông dân tham gia mô hình. Trên cơ sở đó, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn tham gia các mô hình liên kế sản xuất, như: tổ hợp tác, mô hình chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Từ đó xây dựng thành công các mô hình tiêu biểu như: mô hình trồng rau an toàn; mô hình nhân giống và trồng hoa trong nhà màng, mô hình ươm cây con giống, mô hình khô – mắm các loại, mô hình tổ liên kết trồng cây dược liệu, mô hình sản xuất đường thốt nốt và thủ công mỹ nghệ từ cây thốt nốt... đem lại lợi nhuận cao và được nhiều doanh nghiệp, công ty đến ký hợp đồng tiêu thụ nông sản.

Nông dân giỏi đóng góp xây dựng nông thôn: Hướng dẫn giúp đỡ nông dân có hoàn cảnh khó khăn có việc làm là 430.932 lượt nông dân (mỗi nông dân giỏi hướng dẫn giúp đỡ 38 nông dân khác/năm); xây nhà, sửa chữa nhà, làm lộ nông thôn, xây cầu, sửa chữa cầu nông thôn, làm từ thiện,... là 653.730 ngày công (mỗi nông dân giỏi đóng góp 70 ngày công/năm); Đóng góp tiền thực hiện công tác an sinh xã hội: 242,227 tỷ đồng (mỗi nông dân giỏi đóng góp 27 triệu đồng/năm)

Góp sức xây dựng nông thôn mới: Thông qua phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Qua đó,hỗ trợ 850 cây trồng, trồng thử nghiệm với diện tích 02 ha, xây mới 02 nhà lưới trồng dưa lưới, cung ứng 90 tấn giống, phân bón, thuốc BVTV hỗ trợ nông dân, trị giá 11,742 tỷ đồng; cung cấp 70.000 con giống gà, vịt và tiêu thụ vịt, gà thịt. Ngoài ra, còn cung ứng phân bón cho nông dân thực hiện 21 mô hình, thực hiện điểm trình diễn phân bón đối với lúa và rau màu với diện tích 15 ha.

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng hơn: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong đó, Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân về phát triển kinh tế; khích lệ, động viên nông dân phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư mở rộng sản xuất; Tổ chức hội nghị phát động phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Đổi mới công tác đăng ký, xét chọn và phát động 80% hộ nông dân đăng ký thi đua trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và có ít nhất 80.000 nông dân giỏi các cấp được công nhận; Tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2022 - 2024; Gắn phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội, tăng cường tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; Hội cơ sở cần tập trung xây dựng, nhân rộng những điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhân rộng mô hình câu lạc bộ nông dân giỏi, câu lạc bộ doanh nhân nông thôn. Phát huy nguồn lực sẵn có của lực lượng nông dân giỏi các cấp làm nòng cốt cho các phong trào của Hội, tham gia các mô hình kinh tế hợp tác; sản xuất hàng hóa, kinh tế gia trại, trang trại, kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm và tăng tỷ lệ hộ khá, hộ giàu, giảm hộ nghèo; Xây dựng lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của từng cấp làm nòng cốt trong tham gia các phong trào do Hội Nông dân phát động; Tổ chức cho nông dân giỏi tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả để nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, trình độ quản lý, điều hành; Tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở tổng kết hoạt động phong trào, từ đó có kiến nghị với Đảng, Nhà nước có chính sách phù hợp, ổn định để nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, nhất là về chính sách đất đai, chính sách hỗ trợ vốn sản xuất, chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm… tạo điều kiện cho phong trào phát triển.

BBT