Nông dân SXKD giỏi

Kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh năm 2017

03/01/2018
Chiều ngày 13/11/2017 đồng chí Hà Thị Đường - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn và công tác tài chính, quản lý thu, chi công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh từ đầu năm đến nay.

Sau khi nghe đại diện Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh báo cáo hoạt động, kiểm tra hồ sơ quản lý có liên quan đến hoạt động công đoàn trong năm 2017. Tại buổi làm việc đồng chí Hà Thị Đường - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Tỉnh đánh giá rất cao kết quả đạt được của Ban chấp hành công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh phối hợp cơ quan chăm lo đời sống đoàn viên, chế độ tiền lương và các chế độ bảo hiểm được thực hiện đúng theo quy định.

Công đoàn cơ sở Hội Nông dân hoạt động theo điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chấp hành chỉ đạo của Liên đoàn Lao động An Giang; tham gia tốt các phong trào do Khối và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, quan tâm phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tổ chức đại hội đúng theo thời gian quy định; có dự toán, quyết toán hàng năm, có mở sổ sách kế toán, chứng từ rỏ ràng, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được đồng chí nhắc nhở Ban chấp hành công đoàn cơ sở Hội Nông dân tỉnh cần hoàn chỉnh ban hành quy chế phối hợp với thủ trưởng đơn vị, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp theo Quyết định số 1910 của Tổng liên đoàn, quan tâm việc xét danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc và tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị, phát huy hơn nữa vai trò của ủy ban kiểm tra trong chấp hành điều lệ và tài chính công đoàn.

Thùy Linh