Nông dân SXKD giỏi

Phát động phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi năm 2024

16/01/2024 15:31

Ngày 16/1, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai, phát động phong trào nông dân sản xuất kinh - doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2024. Đồng thời, lấy ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ XX, giai đoạn 2022 – 2024.

Năm 2023, tỉnh An Giang có tổng số cá nhân 85.323 cá nhân và 63 tập thể tập thể đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi 3 cấp. Tổng doanh thu nông dân giỏi 03 cấp đạt 37.346 tỷ đồng (trong đó, doanh thu thấp nhất 342 tỷ đồng; doanh thu cao nhất 2.149 tỷ đồng); lợi nhuận 19.091 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.086 nông dân là doanh nhân nông thôn.

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh An Giang phát động trong toàn thể hội viên, nông dân toàn tỉnh tích cực tham gia phong trào sản xuất – kinh doanh giỏi, với các nội dung: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tích cực tham gia hình thành các mô hình liên kết sản xuất lớn, các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi - tổ Hội nông dân nghề nghiệp, sản xuất kinh doanh theo chuỗi, chế biển bảo quản nông sản. Tập trung nguồn lực hỗ trợ cho nông dân phát triển nông nghiệp toàn diện; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất….

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh An Giang cũng quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ XX, giai đoạn 2022 – 2024, với việc thông qua quy định, tiêu chuẩn, thành phần, hình thức và số lượng đại biểu tham dự đại hội các cấp.

Dự kiến, Đại hội hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 9/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2024.

Thanh Tiến (Báo AG)