Nông dân SXKD giỏi

Tuyên dương 70 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu .

08/06/2024 07:44

Ngày 07/6, Hội Nông dân xã Châu Phong -TX Tân Châu tổ chức Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2024, với Chủ đề: “Phát triển các mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kêt sản xuất theo chuỗi giá trị”.

Đền tham dự Đại hội có đồng chí Lư Thị Kim Thùy - Phó Chú tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, đồng chí SOROLES - Thị ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Thị xã, đồng chí Đặng Hồng Thắm - Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Tân Châu, đồng chí Trần Văn Đệ - Phó Bí thư - Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt  Nam xã Châu Phong; 70 đại biểu nông dân giỏi tiêu biểu đại diện cho 1.400 nông dân giỏi ở xã cùng tham dự.

Giai đoạn 2022-2024, ngày càng có nhiều hộ nông dân mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng kỹ thuật, khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chế biến sản phẩm và kinh doanh. Nhiều hộ mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng như: Sản phẩm Tung Lò Mò “Lạp Xưởng Bò”; Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ lúa chuyển sang mô hình trồng sầu riêng) ứng dụng công nghệ cao của Ông Nguyễn Tuấn Ngảnh ở ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong và hiệu quả hoạt động sản xuất Dệt thổ cẩm Chăm ấp Phũm xoài, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 1.200m2, trang bị hệ thống tự động, thu hoạch một vụ là 03 tấn, sau mỗi vụ Ông thu lãi được 30 triệu/vụ….đây là những mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi điển hình tiêu biểu, còn tinh thần sáng tạo dám nghĩ, dám làm và mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thời vụ mang lại hiểu quả kinh tế, tăng thu nhập gia đình. Bên cạnh, những mô hình sản xuất, các mô hình nông dân liên kết cũng được quan tâm phát triển điền hình HTX. NN Hòa Thạnh làm các dịch vụ hỗ trợ nông dân.

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên, nông dân còn được phát huy tích cực. Hội đã vận động hội viên, nông dân và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", ngày công lao động, cây, con giống... Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Ngay từ khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hội Nông dân xã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời đưa nội dung xây dựng nông thôn mới trở thành một trong ba phong trào thi đua trọng tâm của công tác Hội. Hội Nông dân cùng các Ban, ngành, Mặt trận đoàn thể xã vận động hội viên, nông dân trên địa bàn đóng góp hàng trăm triệu đồng để sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu, cống thoát nước; đóng góp xây dựng nhà tình thương tặng hộ nghèo và đóng góp xây dựng các nguồn quỹ phúc lợi, cùng chung tay đóng góp để thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tại Đại hội, Hội Nông dân thị xã Tân Châu và UBND xã Châu Phong trao tặng giấy khen cho 01 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2022 - 2024. Hội Nông dân xã Châu Phong đã phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2024 - 2026 và biểu quyết thống nhất danh sách 8 đại biểu dự Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp Thị xã.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đồng chí Lư Thị Kim Thùy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Châu Phong cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi, tổ hội cơ sở; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nói riêng, cả tỉnh nói chung./.

 

Thu Trang (HNDT)