Nông nghiệp – Nông thôn

Lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp thành phố Châu Đốc

05/02/2024 15:45

Sáng ngày 04/02/2023, tại Hội trường Thành ủy Hội Nông dân TP. Châu Đốc đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa lan Thành phố Châu Đốc.  

Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, đồng chí Huỳnh Chí Oanh - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố, đồng chí Huỳnh Văn Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Châu Đốc, các đồng chí cán bộ Hội Nông dân xã, phường, 49 Chi hội Trưởng Hội Nông dân các khóm, ấp và các thành viên tham gia Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa Lan thành phố Châu Đốc

 
Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa lan thành phố Châu Đốc được thành lập gồm có 16 Hội viên là những hộ, cơ sở ươm nuôi các giống Hoa Lan mới được thị trường hoa kiểng ưa chọn, Chi Hội được thành lập tạo điều kiện để các thành viên cùng học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; hợp tác, liên kết, mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ, quang bá thương hiệu, sản phẩm, là điểu kiện để đơn vị giao lưu với các tổ chức, đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh Hoa Lan ở các Huyện, Thị, Thành phố trong tỉnh và các tỉnh thành trong khu vực, ... là cơ sở, tiền đề để thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã Hoa lan thành phố Châu Đốc trong xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Cơ cấu bộ máy Chi hội gồm có 05/16 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, trong đó có một đồng chí Chi hội trưởng và một đồng chí Chi hội phó. Tại lễ ra mắt các đại biểu được nghe Chi hội trình bày thông qua quy chế hoạt động và kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh của Chi hội nhiệm kỳ 2023-2028. Các đại biểu đều biểu quyết thống nhất thông qua.

 

Hoạt động của Chi hội theo nguyên tắc 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng: “(1) Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; (2) Cùng mối quan tâm; (3) Cùng có sự chia sẻ; (4) Cùng chịu trách nhiệm và (5) Cùng hưởng lợi” với nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số.


Sản phẩm hoa Lan của Chi hội trưng bày tại buổi lễ.

Đây là lần đầu tiên Hội Nông dân thành phố Châu Đốc ra quyết định thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để tiếp tục thành lập nhiều chi hội nghề nghiệp trong thời gian tới, là nền tảng để phát triển kinh tế hợp tác thực hiện Chương trình hành động 06-Ctr/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh an giang về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang và Kế hoạch 218/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh.


Lãnh đạo tỉnh, thành phố chụp hình lưu niệm với Chi hội.

 

 

Dương Thái Cửu