Nông nghiệp – Nông thôn

Nâng cao vai trò nông dân trong phát triển “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”

20/02/2023 09:01

Ngày 17/2, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo về “Vai trò của nông dân trong thực hiện Nghị Quyết 19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Lê Hùng Cường khẳng định, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo lộ trình đề ra.

Cụ thể, đến năm 2020, tỉnh có 3/11 đơn vị cấp huyện (huyện Thoại Sơn, TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn huyện nông thôn mới; có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (đạt tỷ lệ 51,2%); toàn tỉnh có 17 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng thời, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ quan trọng giúp kinh tế An Giang vượt qua khó khăn, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn về suy thoái kinh tế và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục đạt những kết quả tích cực, hoạt động xuất khẩu nông sản ngày càng khởi sắc....

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, như: Tầm quan trọng của tri thức hóa và xây dựng năng lực nông dân; vai trò kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế thị trường; vai trò của Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang trong thúc đẩy các hợp tác xã nông nghiệp gắn với doanh nghiệp trong chuỗi giá trị; chuyển đổi số trong nông nghiệp và giải pháp giúp người nông dân chuyển đổi số…

Thanh Tiến