Nông nghiệp – Nông thôn

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân phát triển nghề truyền thống Bó chổi bông sậy

14/03/2024 09:11

Sáng ngày 13/3/2024, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang vừa kết hợp với Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức giải ngân Dự án “Bó chổi bông sậy”

Với số tiền được giải ngân 650 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 13 hộ hội viên nông dân thuộc xã Phú Bình, là những hộ khó khăn về nguồn vốn có nhu cầu phát triển nghề Bó chổi bông sậy.

 

Phát biểu tại buổi Lễ giải ngân đồng chí Lư Thị Kim Thùy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Trưởng Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả phí và gốc đúng kỳ hạn; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới.

Nhận được nguồn vốn vay các hộ hội viên rất phấn khởi, với nguồn vốn này, các hội viên nông dân sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, các hộ vay vốn cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả vốn và lãi đầy đủ. Trong quá trình sử dụng vốn sẽ được Hội Nông dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, bảo toàn vốn đến hạn thu hồi, cùng với đó Hội tích cực tuyên truyền cho hội viên hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng, phát triển Quỹ HTND.

Thông qua hoạt động Quỹ HTND, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng an ninh của địa phương; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Anh Thư - HNDT