Phong trào nông dân

An Cư Đại hội Nông dân Sản xuất - Kinh doanh giỏi, giai đoạn 2022 - 2024.

21/06/2024 14:23

Ngày 21/6/2024, xã An Cư (TX. Tịnh Biên) tổ chức Đại hội tuyên dương Nông dân Sản xuất - Kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Lý Thanh Tùng.

Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn Trọng trao giấy khen cho các cá nhân

Đại hội đã ghi nhận, biểu dương và khen thưởng Tập thể Chi hội nông dân nghề nghiệp sản xuất Đường Thốt Nốt và 12 cá nhân sản xuất- kinh doanh giỏi cấp xã, giai đoạn 2022- 2024

Trong những năm qua, phong trào nông dân xã An Cư không ngừng chuyển dịch cây trồng, vật nuôi theo hướng phát triển bền vững, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao đời sống, tăng thu nhập cho nông dân. Từ đó, có nhiều nông dân đầu tư, mở rộng diện tích và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế hợp tác, gắn với chuyển dịch cây trồng, vật nuôi khá toàn diện. Qua phát động phong trào nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi đã góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề. Nông dân giỏi độc canh cây lúa giảm dần và chuyển dịch sang ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, góp phần giải quyết, tạo việc làm cho lao động nông thôn và xóa đói giảm nghèo.

 

Tập thể và cá nhân nhận giấy khen của UBND xã An Cư

Giai đoạn 2022- 2024, toàn xã An Cư có 540 hộ, gia đình đạt danh hiệu nông dân sản xuất- kinh doanh giỏi các cấp, tăng 64 hộ; tăng 6,2% tổng số hộ so với giai đoạn 2019- 2021. Ngoài ra, thành lập 6 Tổ hợp tác; 3 Chi hội nông dân nghề nghiệp và 7 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; tăng 2 Tổ hợp tác, 2 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 4 Tổ hội nông dân nghề nghiệp và nhiều gương điển hình làm ăn có hiệu quả. Đồng thời, Hội Nông dân xã không ngừng củng cố, nâng chất các Chi hội ấp thu hút đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội và đăng ký thực hiện các phong trào thi đua. Đến nay, An Cư có 820 hội viên, tăng 205 hội viên so với giai đoạn trước.

 

 Sản phẩm nông dân giỏi trưng bài tại Đại hội

Hữu Ngọc (TT VH-TT & TT Tịnh Biên)