Phong trào nông dân

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024.

21/05/2024 09:06

Sáng ngày 21/05/2024 Hội Nông dân Phú Tân Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyệntổ chức tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2024.

Đến dự có đồng chí Võ Minh Luân - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Đồng chí Bùi Thị Liên - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Đồng chí Lê Văn Ẩn - Huyện uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Cùng với sự có mặt của 104 học viên là phó chủ tịch và chi hội trưởng nông dân tham dự.

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 21-23/05/2024 với 06 chuyên đề chính là: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng; Ngoài lợi ít của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Công tác xây dựng Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam; Xây dựng Chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Học tập, quán triệt Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới; Hướng dẫn công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân, uỷ thác ngân hàng chính sách. Các chuyên đề đều được báo cáo viên nghiên cứu, cập nhật thông tin phù hợp với tình hình thực tế trong thời điểm hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội Nông dân các cấp và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Anh Thư (HND Phú Tân)