Phong trào nông dân

Châu Thành: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

21/05/2024 15:31

Sáng ngày 20/5, Hội Nông dân huyện Châu Thành phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ và chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2024.

Dự Lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Thường - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; cùng với 87 học viên là uỷ viên ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân xã, chi hội trưởng, chi hội phó Hội Nông dân của 11 xã và 02 thị trấn. 

Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2024

Trong 8 ngày thực học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội. Nghe báo cáo mô hình học tập; Thảo luận, giải đáp thắc mắc. Bồi dưỡng chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới với các nội dung chính như: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

Thông qua Lớp Bồi dưỡng, giúp cho cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ tổ chức Hội và các phong trào thi đua tại địa bàn công tác. Đồng thời, đây cũng là dịp để các hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua “Nông dân lao động sản xuất giỏi”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đặc biệt là hướng dẫn cách thức lập dự án sản xuất kinh doanh, thủ tục vay vốn, quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay.

Ngô Trọng (theo: http://tuyengiaoangiang.vn)