Phong trào nông dân

Hội Nông dân huyện Tri Tôn Phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm 2024

22/02/2024 09:05

Chiều ngày 21/02/2024, tại UBND xã Châu Lăng, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị  triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi - Doanh nhân nông thôn năm 2024 và Kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2024.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lư Thị Kim Thùy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoài An - Chủ tịch Hội Nông dân  huyện; đồng chí Chau Chương - Phó Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Trầm Chí Linh - Phó Chủ tịch UBND xã; các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ Hội nông dân 15 xã - thị trấn cùng dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Chau Phol - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi - Doanh nhân nông thôn năm 2024 và Kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi lần thứ X, giai đoạn 2022 - 2024 đến các xã - thị trấn.

Đồng thời đồng chí Nguyễn Hoàng Nhựt Quang  - Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh, triển khai một số quy định, tiêu chuẩn xét nông dân giỏi các cấp và hướng dẫn đăng ký nông dân giỏi qua phần mềm trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Liêu Kha - Cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Nông dân - Hội Nông dân tỉnh, hướng dẫn cho các xã, thị trấn cách thức nhập và ghi chép sổ sách kế toán liên quan đến các nguồn Quỹ do Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã đang quản lý.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài An - Chủ tịch Hội Nông dân huyện đã yêu cầu các xã, thị trấn tiến hành triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2024 cho các chi Hội khóm - ấp trên địa bàn xã, thị trấn, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn các chi Hội khóm - ấp cách nhập dữ liệu nông dân giỏi các cấp qua phần mềm trực tuyến và kết thúc việc xét chọn theo đúng thời gian đã quy định, đồng thời ghi chép và cập nhật sổ sách nghiệp vụ kế toán các nguồn Quỹ do Hội Nông dân xã hiện đang quản lý. Ngoài ra, Hội Nông dân các xã, thị trấn cũng tham mưu với Cấp ủy và Chính quyền địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi giai đoạn 2022 - 2024 trong quý II/2024 để tiến tới Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và tỉnh giai đoạn 2022 - 2024.

Mỹ Hạnh (Châu Lăng-TT)