Phong trào nông dân

Hội Nông dân tỉnh làm việc với Tri Tôn về thực hiện dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

27/10/2023 08:38

Trước đó, tại huyện Tri Tôn, Hội Nông dân tỉnh phối hợp tập đoàn Lộc Trời làm việc với UBND huyện, Hội Nông dân huyện và các phòng, ban, ngành huyện liên quan về việc triển khai thực hiện dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nhiên - Ủy viên Ban Thường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trung Tâm Hỗ trợ Nông dân Hội Nông dân tỉnh, đại diện tập đoàn Lộc Trời. Tiếp và làm việc đoàn của tỉnh có đồng chí Trần Minh Giang - Ủy viên thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

Đây là dự án được triển khai thực hiện theo tinh thần Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giả nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình, dự án liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại các địa phương năm 2023. Dự án sẽ được triển khai thực hiện bằng hình thức hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, các dịch vụ nông nghiệp, giống lúa OM18, OM5451, Đài thơm,... quy mô vốn đầu tư 3 tỷ đồng trên diện tích khoảng 200 ha với khoảng 100 hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và một số đối tượng khác trên địa bàn huyện. Tri Tôn là huyện nghèo theo quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của dự án là hỗ trợ hội viên, nông dân trên địa bàn huyện tiếp cận được nguồn vốn, giống, khoa học kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trong hội viên, nông dân. Bên cạnh đó, góp phần cùng các ngành các cấp, địa phương phấn đấu đến năm 2025 thành huyện thoát nghèo.

Kim Son - HND huyện Tri Tôn