Phong trào nông dân

Kết quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2022.

06/02/2023 14:39

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi là một trong ba phong trào lớn của giai cấp Nông dân Việt Nam, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp phát động trong lực lượng Nông dân Việt Nam.

Phong trao Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân các cấp là một trong những phong trào quan trọng của Hội. Phát huy kết quả của phòng trào những năm trước, năm 2022 phong trào đươc phát động rộng rải đến hội viên, nông dân ngay từ rất sớm. Năm 2022 có 96.956  nông dân giỏi đăng đạt 94%.

Cuối năm, căn cứ Quy định số 06-QĐ/HNDT, ngày 19/01/2022 về Tiêu chuẩn và Quy trình xét chọn nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2022; Kế hoạch số 247-KH/HNDT, ngày 19/01/2022 về việc phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và doanh nhân nông thôn cấp tỉnh năm 2022… Kết quả xét chọn  nông dân giỏi 3 cấp là: 84.863 cá nhân (đạt 87,53% ), trong đó: Cấp xã: 56.863 nông dân; Cấp huyện: 19.140 nông dân; Cấp tỉnh là: 8.895 nông dân (Nam 75.205 nông dân; Nữ 9.489 nông dân); Dân tộc: Kinh là 80.615 nông dân; Khmer là 3.982 nông dân; Chăm là 301 nông dân.  Nông dân giỏi cấp tỉnh đóng góp xây dựng nông thôn là242,227 tỷ đồng và 573.940 ngày công

Phong trào tiếp tục phát triển sâu rộng và hiệu quả kinh tế - xã hội như: ông Khưu Đức Hùng - khóm Long Hưng 1, phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên với doanh thu 54 tỷ 200 triệu đồng; ông Đinh Thành Nam - ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới với danh thu 32 tỷ 500 triệu đồng; ông Phan Văn Thụ - ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn với doanh thu 26 tỷ 250 triệu đồng; ông Nguyễn Thiện Thảo - ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành doanh thu 12 tỷ 480 triệu đồng; ông Lê Văn Bẩn - ấp Phú Trung, xã Phú Hội, huyện An Phú doanh thu 10 tỷ 20 triệu đồng…Đây là những gương điển hình tiểu biểu, xuất sắc nhất không cam chịu nghèo quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi và thực hiện thành công mô hình an sinh xã hội như thu hút hàng chục, hàng trăm lao động đến làm việc, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho hội viên nông dân. 

Các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi không chỉ tạo ra loại hình kinh tế cá thể và trang trại, gia trại hiệu quả, kinh tế cao, mà dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cấp Hội Nông dân, các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi đã thành lập các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn hoặc làm sáng lập viên thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Năm 2022, tổ chức hướng dẫn thành lập mới hơn 222 tổ hợp tác. Đến nay, toàn tỉnh có 1.087 tổ hợp tác với 15.925 thành viên. Mỗi năm các cấp Hội phối hợp và vận động thành lập mới 22 Hợp tác xã nông nghiệp. Quá trình củng cố và phát triển kinh tế tư nhân cũng như kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn có vai trò đi đầu của các hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Các doanh nghiệp của tư nhân và hộ kinh doanh cá thể đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, vị trí và vai trò ngày càng tăng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2022 các cấp Hội đã xây dựng 138 mô hình tiêu biểu (trong đó, 58 mô hình tập thể giỏi); 239 sản phẩm lợi thế với 5.920 hội viên, nông dân. Trên cơ sở đó, nhiều hội viên nông dân định hướng được cách làm ăn theo mô hình tổ, nhóm dựa trên mô hình xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Từ đó xây dựng thành công các mô hình tiêu biểu như: mô hình trồng rau an toàn; mô hình nhân giống và trồng hoa trong nhà màng, mô hình ươm cây con giống, mô hình khô - mắm các loại, mô hình tổ liên kết trồng cây dược liệu, mô hình sản xuất đường thốt nốt và thủ công mỹ nghệ từ cây thốt nốt... đem lại lợi nhuận cao và được nhiều doanh nghiệp, công ty đến ký hợp đồng tiêu thụ nông sản.

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh là thành viên Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025. Đến nay đã đã có 88 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Trong đó có 02 sản phẩm 5 sao (cấp Quốc gia), 16 sản phẩm 4 sao và 70 sản phẩm 3 sao.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới  đã có sức thu hút và lan tỏa, tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Năm 2022 toàn tỉnh đã kết nạp được 10.173 hội viên mới, đưa số hội viên toàn tỉnh đến hết năm 2022 là 102.831 hội viên, chiếm 51% số hộ làm nông nghiệp. 100% thôn, ấp, bản có nông dân đã có tổ chức Hội, với 822 chi Hội và 4.385 tổ Hội.

Thông qua phát động và tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội Nông dân, nâng cao năng lực tổ chức quản lý, điều hành của cán bộ Hội Nông dân các cấp trong công tác vận động, tuyên truyền để các hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tập hợp được đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh về mọi mặt, góp phần động viên, khích lệ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

TVB