Phong trào nông dân

Khai giảng lớp tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2023.

23/08/2023 09:55

Sáng ngày 23/08, Hội Nông dân Phú Tân Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2023.

Đến dự có Ông Lê Văn Còn - Huyện uỷ viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Ông Lê Văn Ẩn - Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện, Ông Đoàn Trí Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Cùng với sự có mặt của 98 học viên là Phó Chủ tịch và Chi Hội trưởng nông dân tham dự.

Trong thời gian 3 ngày (23-25/08/2023), các học viên được truyền đạt 06 chuyên đề chính: 1: Vai trò Hội Nông dân trong công tác giám sát - phản biện, gắn với thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; 2: Chuyển đổi số Quốc gia; 3: Xây dựng và giữ gìn nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; 4: Báo cáo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2023-2028; 5: Kỹ năng tuyên truyền vận động hội viên nông dân; 6: Hướng dẫn công tác quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân. Các chuyên đề đều được báo cáo viên nghiên cứu, cập nhật thông tin phù hợp với tình hình thực tế trong thời điểm hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, phương pháp công tác giúp cho cán bộ Hội ở cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản về hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Anh Thư