Phong trào nông dân

Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội, Tổ hội nông dân.

10/07/2024 15:51

Chiều 10/7, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028, để đánh giá hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Thanh Tân đã đến dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Chí Hùng yêu cầu Hội Nông dân TX. Tịnh Biên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt 3 nghị quyết 04, 05, 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình hành động của Hội Nông dân tỉnh về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp; tích cực liên kết với các doanh nghiệp đảm bảo đầu ra cho nông sản; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 10 tiêu chí trong chỉ tiêu thi đua năm 2024, gồm: Thành lập mới chi hội nghề nghiệp; xây dựng cơ sở hội đạt khá và vững mạnh; vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm nghề nghiệp; thành lập mới mô hình tự quản về an ninh trật tự…

Các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân TX. Tịnh Biên ra mắt tại hội nghị

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã đã bầu bổ sung 1 đồng chí vào ủy viên Ban thường vụ và bầu 3 đồng chí vào Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân thị xã, nhiệm kỳ 2023-2028

Thanh Tiến (Báo AG)