Phong trào nông dân

Tri Tôn: Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội cơ sở, chi hội khóm - ấp

28/08/2023 10:29

Sáng ngày 28/8/2023, Tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội Nông dân huyện Tri Tôn phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2023.

Tham dự khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Hoài An - Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện và 95 học viên là cán bộ hội cơ sở, chi hội khóm - ấp trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được thông tin một số nội dung về Lý luận Chính trị.Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội; Hội Nông dân Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Công tác dân vận trong tình hình mới. Thảo luận, nghiên cứu, tham quan thực tế và viết thu hoạch cuối khóa.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở hiểu biết rõ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kim Son