Phong trào nông dân
+ - Phong trào nông dân 06/2024
+ - Phong trào nông dân 05/2024
+ - Phong trào nông dân 04/2024
+ - Phong trào nông dân 03/2024
+ - Phong trào nông dân 02/2024
+ - Phong trào nông dân 01/2024
+ - Phong trào nông dân 12/2023
+ - Phong trào nông dân 11/2023
+ - Phong trào nông dân 10/2023
+ - Phong trào nông dân 08/2023
+ - Phong trào nông dân 07/2023
+ - Phong trào nông dân 06/2023
+ - Phong trào nông dân 05/2023
 • Huyện Chợ Mới bế mạc Giải bóng đá Nông dân lần thứ 28 (28/05/2023 20:54)

  Chiều ngày 26/05/2023, tại sân vận động huyện Chợ Mới diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá nông dân huyện lần thứ XXVIII năm 2023. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nhiên - Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Đào Sỹ Tuấn - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh; ông Trần Minh Dững - Phó Chủ tịch UBND huyện.

+ - Phong trào nông dân 04/2023
+ - Phong trào nông dân 03/2023
+ - Phong trào nông dân 02/2023
+ - Phong trào nông dân 01/2023
+ - Phong trào nông dân 12/2022
+ - Phong trào nông dân 11/2022
+ - Phong trào nông dân 10/2022
+ - Phong trào nông dân 09/2022
+ - Phong trào nông dân 08/2022
+ - Phong trào nông dân 07/2022
+ - Phong trào nông dân 06/2022
+ - Phong trào nông dân 05/2022
+ - Phong trào nông dân 04/2022
+ - Phong trào nông dân 03/2022
+ - Phong trào nông dân 02/2022
+ - Phong trào nông dân 01/2022
+ - Phong trào nông dân 12/2021
 • Nâng chất mô hình Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp (22/12/2021 14:14)

  Nhằm hỗ trợ nông dân tiếp cận với mô hình làm ăn tập thể, trao đổi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh xây dựng mô hình Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đây là hoạt động trọng tâm được các cấp hội thực hiện và mang đến kết quả tích cực.

 • Hội Nông dân Tri Tôn với nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên (01/12/2021 14:58)

  Nhằm giúp hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Tri Tôn đã có nhiều giải pháp, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh... góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác.

+ - Phong trào nông dân 11/2021
+ - Phong trào nông dân 10/2021
+ - Phong trào nông dân 09/2021
+ - Phong trào nông dân 08/2021
+ - Phong trào nông dân 07/2021
+ - Phong trào nông dân 05/2021
+ - Phong trào nông dân 04/2021
 • Phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật đến nông dân (28/04/2021 08:35)

  Sáng ngày 26/4/2021, tại Huyện Chợ Mới đã diễn ra chương trình "bác sĩ nông học" với sự tham dự của 250 đại biểu. Chương trình do Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại huyện Chợ Mới.

+ - Phong trào nông dân 03/2021
+ - Phong trào nông dân 02/2021
+ - Phong trào nông dân 01/2021
 • Hội Nông dân An Giang một năm nhìn lại (21/01/2021 08:38)

  Năm 2020, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

 • Tân Châu tham gia tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19 (11/01/2021 15:32)

  Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng hệ thống chính trị của thị xã, động viên tinh thần các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang vất vả ngày đêm tăng cường công tác tuần tra, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở.

+ - Phong trào nông dân 12/2020
+ - Phong trào nông dân 11/2020
+ - Phong trào nông dân 10/2020
+ - Phong trào nông dân 09/2020
+ - Phong trào nông dân 08/2020
+ - Phong trào nông dân 07/2020
+ - Phong trào nông dân 06/2020
+ - Phong trào nông dân 05/2020
+ - Phong trào nông dân 04/2020
+ - Phong trào nông dân 03/2020
+ - Phong trào nông dân 02/2020
+ - Phong trào nông dân 01/2020
+ - Phong trào nông dân 12/2019
+ - Phong trào nông dân 11/2019
+ - Phong trào nông dân 10/2019
+ - Phong trào nông dân 09/2019
+ - Phong trào nông dân 08/2019
+ - Phong trào nông dân 07/2019
+ - Phong trào nông dân 06/2019
+ - Phong trào nông dân 05/2019
+ - Phong trào nông dân 04/2019
+ - Phong trào nông dân 03/2019
+ - Phong trào nông dân 02/2019
+ - Phong trào nông dân 01/2019
+ - Phong trào nông dân 12/2018
+ - Phong trào nông dân 11/2018
+ - Phong trào nông dân 10/2018
+ - Phong trào nông dân 09/2018
+ - Phong trào nông dân 08/2018
+ - Phong trào nông dân 07/2018
+ - Phong trào nông dân 06/2018
+ - Phong trào nông dân 05/2018
+ - Phong trào nông dân 04/2018
+ - Phong trào nông dân 03/2018
+ - Phong trào nông dân 02/2018
+ - Phong trào nông dân 01/2018