Trung tâm Hỗ trợ Nông dân

Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn phát triển mô hình kinh tế tập thể.

27/06/2024 13:55

Sáng ngày 26/6, Hội Nông dân Phú Tân Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn phát triển mô hình kinh tế tập thể năm 2024.

Tại lớp tập huấn có 80 học viên, đại diện Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, Tổ trưởng, tổ phó tổ hợp tác, giám đốc, Phó Giám đốc Hợp tác xã được nghe Thạc sỹ Trần Hùng Thanh - Phó Trưởng phòng Kinh tế Hợp tác, Chi cục Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo chuyên đề “Nâng cao nhận thức về hiệu quả từ các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay”. Cụ thể nội dung bài báo cáo giới thiệu cho học viên biết rỏ thêm hợp tác xã là gì? liên kết là gì? tại sao cần phải tham gia hợp tác xã và liên kết hợp tác? và nêu những lợi ích khi tham gia liên kết hợp tác. Nói rỏ thực trạng việc liên kết sản xuất và một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới và luật Hợp tác xã 2012.

Nhìn chung chuyên đề rất sát với thực tế và là vấn đề đang thu hút dư luận hiện nay của nông dân, nên được sự quan tâm theo dõi từ các học viên. Qua đó, các học viên được trang bị thêm kiến thức cơ bản về vai trò, lợi ích khi tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ đó, đổi mới và nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững thực hiện theo Nghị quyết 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Đặc biệt là nâng cao được nhận thức về vai trò, vị trí của hợp tác xã, kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Anh Thư (HND-Phú Tân)