Tuyên truyền

An Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

23/11/2023 10:41

Đảng ta xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Những năm qua, An Giang phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tạo động lực phát triển, chăm lo tốt đời sống Nhân dân.

“Cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với dân

Đại đoàn kết toàn dân tộc được Đảng xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về đại đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sâu sắc hơn. Nhiều chủ trương, chính sách mới được Đảng, Nhà nước ban hành và thực hiện có hiệu quả, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy trên mọi lĩnh vực.

 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang trao quà cho hộ chính sách, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; thể hiện vai trò, vị trí của MTTQ các cấp trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội góp phần củng cố, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQVN trong thời kỳ mới. Thông qua ngày hội, văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tiếp tục được bảo tồn và phát huy; góp phần động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

Trưởng ban Công tác Mặt trận khóm Châu Long 8 (phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) Trần Thị Thanh Tuyền cho biết, qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khóm đã đạt những kết quả tích cực. Thông qua ngày hội, đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và trở thành diễn đàn dân chủ của Nhân dân.

 

“Ngày hội tạo môi trường gắn bó, gần gũi giữa Đảng với Nhân dân, người dân trực tiếp nói lên những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đưa ra các giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách để các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân. Từ đó, ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn đời sống Nhân dân” - ông Hồ Thanh Phong (ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B) bày tỏ.

Về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc khóm Châu Long 8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vui mừng trước kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Nhân dân trong khóm với nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu. Ban Công tác Mặt trận khóm đã phối hợp chính quyền huy động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng và phát triển địa phương.

Đoàn kết chăm lo cho Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc”. Trải qua 93 năm hình thành và phát triển, MTTQVN do Đảng lãnh đạo phát huy truyền thống đoàn kết; tập hợp các tầng lớp nhân dân thành lực lượng hùng mạnh trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội; thể hiện tốt vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động sức mạnh toàn thể Nhân dân trong và ngoài tỉnh; đóng góp sức người, sức của, với số tiền hàng trăm tỷ đồng; thực hiện nhiều mô hình “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Hạt gạo nghĩa tình”… thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”, nghĩa tình; chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết: “Những năm qua, hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch vận động các nguồn quỹ hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, cận nghèo phù hợp tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Các hoạt động sửa chữa, cất nhà Tình thương, nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; tặng quà, cứu trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; xây dựng cầu, đường nông thôn; cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo… nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Đặc biệt, vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư, MTTQ các cấp trong huyện phối hợp các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực chăm lo các đối tượng chính sách”.

 

Xác định việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, UBMTTQVN các cấp huyện Châu Thành tích cực huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia thực hiện hoạt động an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc này. Nhờ công khai, minh bạch trong thực hiện các công trình nhà ở nên việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Ngoài việc cất nhà kiên cố, UBMTTQVN huyện và chính quyền địa phương còn tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm cụ thể, thông qua giúp nhau kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững, quyết tâm không để tái nghèo” - ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ.

Khó có thể diễn tả được niềm hân hoan của gia đình ông Nguyễn Văn Quân (ngụ ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) khi ngôi nhà mới vừa được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngay dịp Tết Nguyên đán cận kề. Căn nhà có diện tích 72m2 (ngang 5m, dài 14,4m), nền lát gạch men, mái tole.

Tổng kinh phí xây dựng 50 triệu đồng, do các nhà hảo tâm hỗ trợ và đóng góp ngày công của Đội cất nhà từ thiện xã Vĩnh Thành. “Có được căn nhà mới này, tôi mừng lắm, cám ơn chính quyền địa phương, nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Tết đến có căn nhà mới, gia đình tôi rất vui, sẽ nỗ lực làm ăn vươn lên thoát nghèo” - ông Quân phấn khởi.

 

Theo Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh tiếp nhận từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng trị giá gần 230 tỷ đồng và số tiền đầu kỳ chuyển sang trên 32,7 tỷ đồng, nâng tổng trị giá gần 263 tỷ đồng.

Từ số tiền vận động, Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã xây mới 1.466 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 133 căn; thăm hỏi, tặng quà 332.925 lượt hộ nghèo, cận nghèo; trợ giúp khó khăn đột xuất trên 46.860 trường hợp; trợ giúp học tập cho 13.566 lượt học sinh; hỗ trợ khám bệnh 8.238 trường hợp; thực hiện chương trình an sinh xã hội gần 26,7 tỷ đồng…

Đặc biệt, tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và vận động “Cây mùa Xuân” Tết Giáp Thìn 2024, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, với số tiền gần 186,3 tỷ đồng.

Chung sức, đồng lòng phát triển quê hương

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta đã vượt qua biết bao khó khăn cũng nhờ tinh thần đoàn kết. Nhờ sức mạnh đoàn kết, dân tộc ta đã lập nên những kỳ tích.

“Chỉ có đoàn kết chúng ta mới đủ sức mạnh vượt qua những khó khăn, thử thách. Chính nhờ tinh thần đoàn kết, chúng ta mới vượt qua đại dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Do vậy, phải phát huy tinh thần đoàn kết; đồng thời nêu cao vai trò của MTTQ cùng ban công tác mặt trận ở địa phương… để chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân, phát triển địa phương”.

 

Theo đó, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động thực tiễn để giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể Nhân dân của địa phương. Qua đó, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Bên cạnh đó, MTTQVN và các tổ chức đoàn thể Nhân dân trong tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực từ cộng đồng để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, giúp đỡ cho gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ thuần phong mỹ tục dân tộc, tham gia bảo vệ môi trường, tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Lê Tuân (theo:baoangiang.com.vn)