Tuyên truyền

Châu Phú: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, viên hội nông dân.

29/09/2023 08:17

Trước đó, tại Châu Phú, Sở Tư pháp tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Nông dân huyện Châu Phú tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân. Đến dự có ông Huỳnh Ngọc Vỵ - Chủ tịch hội Nông dân huyện Châu Phú.

Tại buổi tập huấn, 100 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã được nghe các nội dung tuyên truyền: Hiến pháp năm 2013; Pháp luật về Phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp luật về Phòng, chống tệ nạn xã hội; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Pháp luật về An toàn giao thông; Một số quy định về phòng cháy chữa cháy; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Bộ luật Dân sự năm 2015 (cho vay lãi suất cao, hụi); Pháp luật về Hôn nhân và Gia đình; Pháp luật về Bảo vệ môi trường; Các văn bản luật có hiệu lực trong năm 2023...

Qua buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ,  hội viên nông dân, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân; tạo điều kiện để nông dân tham gia quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, góp phần xây dựng xã hội tiến bộ. Đồng thời, Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Hội Nông dân thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Đăng Trang (CP)