Tuyên truyền

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân

03/03/2023 17:11

Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 22/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (17/3/1913 - 17/3/2023).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tuyên truyền về sự kiện theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU, ngày 12/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.

Nội dung công văn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: click xem tại đây

Nội dung đề cương hướng dẫn tuyên truyền: click xem tại đây.

BBT