Tuyên truyền

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

29/11/2023 15:31

Sáng ngày 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 14 để sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị.

 AG-hn-soket-nua-nk23-1.jpg

Chủ trì Hội nghị

 AG-hn-soket-nua-nk23-2.jpg

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình trình bày Báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

 AG-hn-soket-nua-nk23-3.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

 AG-hn-soket-nua-nk23-4.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Hồng Yến trình bày Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 AG-hn-soket-nua-nk23-5.jpg

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 AG-hn-soket-nua-nk23-6.jpg

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang gợi ý thảo luận

Phiên khai mạc Hội nghị đã thông qua: Báo cáo tóm tắt sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và dân vận năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu chi ngân sách năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 AG-hn-soket-nua-nk23-7.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua bằng văn bản: Tờ trình về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh An Giang; Tờ trình về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; Tờ trình về điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2024; Tờ trình về việc điều chỉnh Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của ngân sách tỉnh An Giang; Tờ trình về việc ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024; Báo cáo công tác Tuyên giáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công tác Dân vận năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Dự thảo Báo cáo những việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 AG-hn-soket-nua-nk23-8.jpg

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu gợi ý thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn đóng góp ý kiến, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhất là phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân. Trên cơ sở đó đề xuất Tỉnh ủy những quyết sách đúng đắn, các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị tiến hành tham luận, thảo luận tại Hội trường xoay quanh các nội dung trình tại Hội nghị. Chiều cùng ngày Hội nghị chia thành 04 tổ thảo luận.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến các đồng chí./.

Lê Tuân (theo:angiang.dcs.vn)