Tuyên truyền

Tham gia "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

01/03/2023 10:56

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 03/01/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về hoạt động năm 2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng lần thứ 3 - năm 2023" trên quy mô toàn quốc.

Nội dung Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang về Cuộc thi: Click xem tại đây

Kế hoạch tổ chức và thể lệ Cuộc thi: Click xem tại đây

BBT