Tuyên truyền

Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình.

28/05/2024 10:19

Thực hiện Kế hoạch số 02 ngày 16/5/2024 của Ban chỉ đạo công tác gia đình và phong trào TDĐXDĐSVH về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân các cấp tham gia phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể tùy tình hình thực tế ở địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình bằng các hoạt động ý nghĩa, với hình thức và nội dung phong phú, lành mạnh, hiệu quả và tiết kiệm.

Chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông

Chủ đề: “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”. Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông

BBT