Tuyên truyền

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

20/11/2023 14:38

Sáng ngày 17/11/2023, Hội Nông dân tỉnh mở lớp tập huấn tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đến dự khai giảng lớp có đồng chí Lưu Văn Hoàng - Phó chủ tịch Hội Nông dân Thị xã Tân Châu cùng 70 học viên của 4 xã Châu Phong, Lê Chánh, Phú Vĩnh và xã Vĩnh Xương Thị xã Tân Châu tham dự.

Tại lớp tập huấn các học viên là cán bộ cơ sở, chi tổ Hội nông dân nghề nghiệp và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nâng cao nhận thức, kiến thức về tầm quan trọng trong việc thực hiện các mô hình sản xuất - kinh doanh giỏi, kết quả phát triển kinh tế hợp tác và HTX; một số vấn đề trong tổ chức sản xuất và hoạt động của HTX; nhận thức vai trò của HTX trong liên kết sản xuất và chuỗi giá trị…và tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao./.

 

Thùy Linh