Xây dựng nông thôn mới

Lê Chánh- Tân Châu: Gương điển hình “ Nông dân giỏi ” góp sức xây dựng nông thôn mới

11/06/2018 14:21

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng nông thôn mới (NTM), mỗi khi địa phương vận động sửa chữa đường, làm nhà tình thương, mắc đèn đường thì ông Đỗ Văn Xồm ở ấp Phú Hữu 2 luôn sẵn sàng đóng góp.

Khi thấy bà con sản xuất vụ mùa không có điểm tập kết lúa thu hoạch, trong khi xe công nông không được phép chở lúa chạy ra tỉnh lộ 953, ông đã thực hiện đổ mang cá đầu tuyến dân cư đường Km9 với kinh phí hơn 15 triệu đồng để bà con nông dân vận chuyển, tập kết lúa được thuận lợi, an toàn.

Từ những việc làm thiết thực và có ý nghĩa đó, nhiều năm qua, ông Xồm được UBND xã khen thưởng nhiều giấy khen vì có nhiều đóng góp thiết thực cho đia phương. Nhiều năm liền, ông được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Hay nông dân Nguyễn Hồng Kha ở ấp Phú Hữu 1 cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của địa phương như: Sửa cầu, làm đường, vận động nắm gạo tình thương, xây nhà đại đoàn kết.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ông còn sẵn sang chia sẻ những kinh nghiệm, tiến bộ khoa học- kỹ thuật giúp đỡ nhiều hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. “Hiện nay, muốn sản xuất đạt năng suất cao, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp, ngoài cần cù chăm chỉ lao động, người nông dân phải tích cực tham dự các lớp tập huấn khuyến nông, tham quan học tập các mô hình hiệu quả, đồng thời, ứng dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất”– ông Kha chia sẻ.

Để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với hội viên, nông dân, Hội ND xã cần tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng về phong trào gắn với xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, nông dân tại 04 ấp trên địa bàn xã. Đồng thời, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hay cho hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình Tổ hợp tác cấy lúa (ấp Vĩnh Thạnh 1); mô hình nuôi heo an toàn sinh học của nông dân Nguyễn Tiến Đồn...

Hữu Hậu