Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 364-KH/HNDT 13/04/2023 Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 + 364KH-HNDT_KH_to_chuc_DHDB_HND_tinh_AG_62274.pdf
2 0001-BDK/BTCHT 20/03/2023 Phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang (2022-2023) + Ban_dang_ky_91319.doc
3 326-KH/HNDT 01/12/2022 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 + 326KH-HNDT_Kh_tuyen_truyen_dai_hoi_DB_Hoi_Nong_dan_71149.pdf
4 297-HD/HNDT 25/10/2022 Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
5 56/QĐ-BCTHT 08/04/2022 Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023) + The_le_Hoi_thi_02778.pdf
6 36-HD/BTGTU 30/03/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) + HD_tuyen_truyen_190_AG_41621.pdf
7 261/KH-HNDT-VIETTELAG 09/03/2022 Kế hoạch phối hợp hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử năm 2022 + KH_phoi_hop_Viettel_23801.pdf
8 07-NQ/HNDT 18/02/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
9 08-CTPT/HND-BDT 15/02/2022 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh (giai đoạn 2021-2025) + CTPH_62359.pdf
10 55/2022/TTHT/BĐAG-HNDAG 11/01/2022 Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Bưu Điện tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang + 39_55TTHT-HNDT-BD_Thoa_thuan_hop_tac_11443.pdf
11 245-KH/HNDT 06/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) + KH_190_NAM_09247.pdf
Thông tin tìm kiếm