Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 09-TB/HNDT 31/10/2023 Thông báo một số hoạt công tác trọng tâm năm 2023
2 13-KH/HNDT 18/10/2023 Kế hoạch tổ chức hội thi "Cán bộ hội giỏi" tỉnh An Giang lần II/2023 + KHHT_56256.pdf
3 01-QC/HNDT 18/10/2023 Quy Chế tổ chức hội thi "Cán bộ hội giỏi" tỉnh An Giang lần II/2023 + QCHT_95094.pdf
4 475/KH-UBND 09/06/2023 Đề cương tuyên truyền kỉ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng + 135-nam-ngay-sinh-Bac-Ton_92785.pdf
5 0001-BDK/BTCHT 20/03/2023 Phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang (2022-2023) + Ban_dang_ky_91319.doc
6 326-KH/HNDT 01/12/2022 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 + 326KH-HNDT_Kh_tuyen_truyen_dai_hoi_DB_Hoi_Nong_dan_71149.pdf
7 56/QĐ-BCTHT 08/04/2022 Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ XIII (2022-2023) + The_le_Hoi_thi_02778.pdf
8 261/KH-HNDT-VIETTELAG 09/03/2022 Kế hoạch phối hợp hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử năm 2022 + KH_phoi_hop_Viettel_23801.pdf
9 07-NQ/HNDT 18/02/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 BCH Hội Nông dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
10 08-CTPT/HND-BDT 15/02/2022 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh (giai đoạn 2021-2025) + CTPH_62359.pdf
11 55/2022/TTHT/BĐAG-HNDAG 11/01/2022 Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Bưu Điện tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang + 39_55TTHT-HNDT-BD_Thoa_thuan_hop_tac_11443.pdf
Thông tin tìm kiếm