Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01-CTr/HNDT 30/01/2024 Chương trình công tác trọng tâm của BTV Hội Nông dân tỉnh An Giang năm 2024 + CTr_cong_tac_trong_nam_BTV_HND_AG_nam_2024_43172.pdf
2 04-HD/HNDT 23/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 + 77_04-HD-HNDT_HD_tuyen_truyen_ky_niem_cac_ngay_le_lon_va_su_kien_lich_su_2024_28923.pdf
3 35-KH/HNDT 22/01/2024 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ XX, giai đoạn 2022 - 2024 + 71_35-KH-HNDT_KH_to_chuc_Dai_hoi_tuyen_duong_nong_dan_SXKD_gioi_-_Lan_XX_nam_2024.signed_22131.pdf
4 01-QĐi/HNDT 22/01/2024 Quy định và quy trình xét chọn nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và doanh nhân nông thôn năm 2024 + 70_01-QD-HNDT_tieu_chuan_nong_dan_SXKD_gioi_nam_2024.signed_56871.pdf
5 59-KH/ĐĐHNDVN 17/01/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 + KH_so_59_cua_DDHNDVB_08825.pdf
6 0001-BDK/BTCHT 20/03/2023 Phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang (2022-2023) + Ban_dang_ky_91319.doc
7 55/2022/TTHT/BĐAG-HNDAG 11/01/2022 Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Bưu Điện tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang + 39_55TTHT-HNDT-BD_Thoa_thuan_hop_tac_11443.pdf
8 245-KH/HNDT 06/01/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) + KH_190_NAM_09247.pdf
9 3317-CV/HNDTƯ 05/10/2021 Đề cương truyên truyền trong dịp tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc
10 2799/BCĐ-KGVX 09/09/2021 Công văn quy định các biện pháp tăng cường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg + 2799_tang_cuong_thuc_hien_cach_ly_xa_hoi_86147.pdf
11 206-KHPH/SNN và HND 30/08/2021 Kế hoạch phối hợp giữa Sở NN&PTNT và Hội Nông dân tỉnh An Giang
Thông tin tìm kiếm