Chính sách, pháp luật

16 ngày nghỉ dịp lễ, Tết năm 2018

09/01/2018
Cùng dịp nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày, Thủ tướng đã duyệt số ngày nghỉ lễ khác trong năm 2018 như đề nghị của Bộ Lao động.
Theo: Vnexpress.net