Hoạt động Hội
  • HND TX. Tân Châu mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Nông vận năm 2018

    Sáng ngày 04/12/2018 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Tân Châu, Hội Nông dân thị xã Tân Châu đã phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nông vận năm 2018 dành cho cán bộ hội cơ sở.

Nông nghiệp – Nông thôn
Chủ trương – chính sách
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023