Phong trào nông dân
 • Họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu, doanh nhân nông thôn năm 2021

  Sáng nay, ngày 2/2 Hội nông dân tỉnh tổ chức họp mặt nông dân giỏi tiêu biểu, doanh nhân nông thôn năm 2021 nhằm tiếp tục động viên, khuyến khích lực lượng nông dân tiêu biểu, doanh nhân nông thôn tiếp tục thi đua sản xuất - kinh doanh và tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Nông nghiệp – Nông thôn
 • Nông dân chuyên nghiệp mới có nền nông nghiệp chuyên nghiệp

  “Muốn có nền nông nghiệp thông minh thì phải có những người nông dân thông minh. Vậy làm sao để người nông dân trở nên chuyên nghiệp, trở nên thông minh, đó là những vấn đề cần thực hiện bằng những quyết sách, đề án, kế hoạch cụ thể” - ông Lê Minh Hoan - Thứ trưởng Bộ NNPTNT, nhìn nhận.

Chủ trương – chính sách
 • Xuất khẩu lao động nước ngoài, góp phần xóa đói giảm nghèo địa phương

  Có thể nói, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hay còn gọi là xuất khẩu lao động (XKLĐ) là một trong những chủ trương lớn và đúng đắn, những năm qua Đảng và Nhà nước ta có những chính sách ưu đãi đối với người tham gia đi XKLĐ, trong đó có nhiều trường hợp đi lao động trở về lập nghiệp tại địa phương.

   

Kinh tế - xã hội
Tuyên truyền
 • Đẩy mạnh tuyên truyền về việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

  Thực hiện Quyết định số 1386/QĐ-TTg ngày 3/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi từ căn cước công dân (CCCD) mã vạch, Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số và 12 số sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử đang được Bộ công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện đồng bộ trong cả nước.

Mô hình chuyển đổi cây trồng xã Bình Thạnh Đông