Nông dân thời hội nhập
Nông nghiệp – Nông thôn
  • Tập huấn sáng lập viên Hợp tác xã

    Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành Ban quản trị hợp tác xã, Hội Nông dân huyện Chợ Mới phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, tổ chức lớp tập huấn cho sáng lập viên hợp tác xã năm 2020.

Chủ trương – chính sách
Kinh tế - xã hội
  • Dự án “Nuôi lươn thương phẩm” bằng hình thức không bùn

    Nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên-nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Ngày 28/5/2020, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức giải ngân nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân của huyện cho 04 hội viên-nông dân xã Hiệp Xương, với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Nông thôn An Giang