Phong trào nông dân
  • Tân Châu tham gia tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19

    Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng hệ thống chính trị của thị xã, động viên tinh thần các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang vất vả ngày đêm tăng cường công tác tuần tra, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở.

Kinh tế - xã hội
Tuyên truyền
Nông dân An Giang trong công tác bảo vệ môi trường