Phong trào nông dân
  • Tập huấn xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết.

    Ngày 14/11, tại xã Vọng Đông, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Hội Nông dân huyện Thoại Sơn tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đối với cây xoài 3 màu, cho hơn 20 hội viên nông dân tham dự .

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023