Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 796/UBND-KTN 19/08/2019 V/V đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2-9 và khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh 796_UBND-KTN_70995.pdf
2 81/KHPH-HND-SVHTTDL 13/08/2019 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2019 81_KHPH-HND-SVHTTDL_45063.pdf
3 760-CV/HNDTW 24/07/2019 V/v tuyên truyền hoạt động vi phạm của tàu khảo sát Hải Dương 8 Trung Quốc 760CV-HNDTW_05674.pdf
4 CV/HNDT 16/07/2019 V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng CV-HNDT_CT_40_BBT_06831.PDF
5 22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp QĐ_TTCp_ve_ho_tro_BHNN_18526.docx
6 320CV/HNDT 20/06/2019 Cung ứng và trao đổi sản phẩm cửa hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn Hội Nông dân CH_51958.PDF
7 43-KH/HNDT 12/03/2019 Phát động thi đua xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn năm 2019 43_KH_09915.pdf
8 44-KH/HNDT 12/03/2019 Phân bổ chỉ tiêu Đại biểu dự Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi lần thứ XVIII, giai đoạn 2016-2019 44_KH_06341.pdf
9 145_CV/HNDT 12/03/2019 Về việc tuyên truyền Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em số 111 145_CV_38839_64328.pdf
10 38-KH/HNDT 19/02/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 KH_TT_58339.pdf
11 37.KH/HNDT 25/01/2019 Kế hoạch thực hiện 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 10_NV_42613.pdf
Thông tin tìm kiếm