Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 320CV/HNDT 20/06/2019 Cung ứng và trao đổi sản phẩm cửa hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn Hội Nông dân CH_51958.PDF
2 43-KH/HNDT 12/03/2019 Phát động thi đua xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn năm 2019 43_KH_09915.pdf
3 44-KH/HNDT 12/03/2019 Phân bổ chỉ tiêu Đại biểu dự Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi lần thứ XVIII, giai đoạn 2016-2019 44_KH_06341.pdf
4 145_CV/HNDT 12/03/2019 Về việc tuyên truyền Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em số 111 145_CV_38839_64328.pdf
5 38-KH/HNDT 19/02/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 KH_TT_58339.pdf
6 37.KH/HNDT 25/01/2019 Kế hoạch thực hiện 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 10_NV_42613.pdf
7 Đề Cương 24/09/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2018) DE_CUONG_72082.doc
8 1566/KH/HND-SVHTTDL 07/08/2018 Kế hoạch tổ chức hội thao nông dân tỉnh An Giang lầ thứ IX-2018 KH1566_19510.pdf
9 02/KH.HNDT 08/06/2018 Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2018-2023 KH_57965.pdf
10 120-KH/HNDT 15/05/2018 Phát động thi đua thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng KH_07_73515.pdf
11 113-KH/HNDT 17/04/2018 Về việc tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần IX, nhiệm kỳ 2018-2023 KH_19270.pdf
Thông tin tìm kiếm