Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 517-CV/HNDT 18/03/2020 Tăng cường tuyên truyền phòng chống Covid-19 10_(517CV-HNDT)_Phong,_Chong_Benh_Covid-19_64798.pdf
2 136/TB-VPUBND 16/03/2020 Phong chong Covid-19 Covid-19_An_Giang_53159.pdf
3 463-CV/HNDT 24/12/2019 “V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020”. Cv_01_79129.pdf
4 93 KH/HNT 17/10/2019 Phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở 93-KH-HNDT_81193.pdf
5 796/UBND-KTN 19/08/2019 V/V đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2-9 và khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh 796_UBND-KTN_70995.pdf
6 81/KHPH-HND-SVHTTDL 13/08/2019 Kế hoạch tổ chức Liên hoan Văn nghệ Nông dân tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2019 81_KHPH-HND-SVHTTDL_45063.pdf
7 760-CV/HNDTW 24/07/2019 V/v tuyên truyền hoạt động vi phạm của tàu khảo sát Hải Dương 8 Trung Quốc 760CV-HNDTW_05674.pdf
8 CV/HNDT 16/07/2019 V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng CV-HNDT_17899.PDF
9 320CV/HNDT 20/06/2019 Cung ứng và trao đổi sản phẩm cửa hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn Hội Nông dân CH_51958.PDF
10 43-KH/HNDT 12/03/2019 Phát động thi đua xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn năm 2019 43_KH_09915.pdf
11 44-KH/HNDT 12/03/2019 Phân bổ chỉ tiêu Đại biểu dự Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi lần thứ XVIII, giai đoạn 2016-2019 44_KH_06341.pdf
Thông tin tìm kiếm