Văn bản
STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 CV/HNDT 16/07/2019 V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng CV-HNDT_CT_40_BBT_06831.PDF
2 22/2019/QĐ-TTg 26/06/2019 Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp QĐ_TTCp_ve_ho_tro_BHNN_18526.docx
3 320CV/HNDT 20/06/2019 Cung ứng và trao đổi sản phẩm cửa hàng sản phẩm nông nghiệp an toàn Hội Nông dân CH_51958.PDF
4 43-KH/HNDT 12/03/2019 Phát động thi đua xét chọn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp và Doanh nhân nông thôn năm 2019 43_KH_09915.pdf
5 44-KH/HNDT 12/03/2019 Phân bổ chỉ tiêu Đại biểu dự Đại hội Tuyên dương Nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi lần thứ XVIII, giai đoạn 2016-2019 44_KH_06341.pdf
6 145_CV/HNDT 12/03/2019 Về việc tuyên truyền Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em số 111 145_CV_38839_64328.pdf
7 38-KH/HNDT 19/02/2019 Kế hoạch tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 KH_TT_58339.pdf
8 37.KH/HNDT 25/01/2019 Kế hoạch thực hiện 3 hoạt động đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 10_NV_42613.pdf
9 Đề Cương 24/09/2018 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2018) DE_CUONG_72082.doc
10 1566/KH/HND-SVHTTDL 07/08/2018 Kế hoạch tổ chức hội thao nông dân tỉnh An Giang lầ thứ IX-2018 KH1566_19510.pdf
11 02/KH.HNDT 08/06/2018 Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh, Nhiệm kỳ 2018-2023 KH_57965.pdf
Thông tin tìm kiếm
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019