Kinh tế - xã hội
+ - Kinh tế - xã hội 12/2019
+ - Kinh tế - xã hội 11/2019
+ - Kinh tế - xã hội 10/2019
+ - Kinh tế - xã hội 09/2019
+ - Kinh tế - xã hội 08/2019
+ - Kinh tế - xã hội 06/2019
+ - Kinh tế - xã hội 05/2019
  • Khởi nghiệp trồng dưa lưới (27/05/2019 14:28)

    Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của anh Hồ Thanh Tuấn, 27 tuổi, ở ấp 2, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, An Giang mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở địa phương.

  • Trao nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nghèo (09/05/2019 16:53)

    Thực hiện 3 hoạt động đột phá, 10 chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Chợ Mới đã phát động cuộc vận động Quỹ hội ủng hộ xây nhà “mái ấm nông dân” trong  hội viên-nông dân.

+ - Kinh tế - xã hội 04/2019
+ - Kinh tế - xã hội 03/2019
+ - Kinh tế - xã hội 02/2019
+ - Kinh tế - xã hội 01/2019
+ - Kinh tế - xã hội 11/2018
+ - Kinh tế - xã hội 10/2018
+ - Kinh tế - xã hội 09/2018
+ - Kinh tế - xã hội 08/2018
+ - Kinh tế - xã hội 07/2018
+ - Kinh tế - xã hội 06/2018
+ - Kinh tế - xã hội 05/2018
+ - Kinh tế - xã hội 03/2018
+ - Kinh tế - xã hội 01/2018