Hội nông dân tỉnh
+ - Hội nông dân tỉnh 06/2019
  • Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Hội Nông dân tỉnh (18/06/2019 14:54)

    Chiều ngày 18/6/2019, tại Hội trường cơ quan Hội Nông dân tỉnh, tổ chức cuộc họp công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đ/c Châu Văn Ly-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, theo đó Đ/c Châu Văn Ly được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, nhận nhiệm vụ tại ban cán sự Đảng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh.

+ - Hội nông dân tỉnh 04/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 03/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 01/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 09/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 08/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 07/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 06/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 05/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 01/2018
Phiên chợ Nông sản an toàn lần thứ III năm 2019