Hội nông dân tỉnh
+ - Hội nông dân tỉnh 08/2019
  • Tăng cường hoạt động Hội hướng về cơ sở (23/08/2019 16:17)

    Nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào nông dân cấp cơ sở, qua đó giúp Hội cơ sở phát huy mặt mạnh, ưu điểm trong công tác Hội; đề ra giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu xót nhằm góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2019.

+ - Hội nông dân tỉnh 07/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 06/2019
  • Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ Hội Nông dân tỉnh (18/06/2019 14:54)

    Chiều ngày 18/6/2019, tại Hội trường cơ quan Hội Nông dân tỉnh, tổ chức cuộc họp công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đ/c Châu Văn Ly-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, theo đó Đ/c Châu Văn Ly được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, nhận nhiệm vụ tại ban cán sự Đảng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh.

+ - Hội nông dân tỉnh 04/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 03/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 01/2019
+ - Hội nông dân tỉnh 09/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 08/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 07/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 06/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 05/2018
+ - Hội nông dân tỉnh 01/2018