Phong trào nông dân
  • Nông dân Phú Tân chung tay xây dựng nông thôn mới (14/02/2020 14:35)

    Xác định vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Phú Tân đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò của mình, chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

+ - Phong trào nông dân 01/2020
+ - Phong trào nông dân 12/2019
+ - Phong trào nông dân 11/2019
+ - Phong trào nông dân 10/2019
+ - Phong trào nông dân 09/2019
+ - Phong trào nông dân 08/2019
+ - Phong trào nông dân 07/2019
+ - Phong trào nông dân 06/2019
+ - Phong trào nông dân 05/2019
+ - Phong trào nông dân 04/2019
+ - Phong trào nông dân 03/2019
+ - Phong trào nông dân 02/2019
+ - Phong trào nông dân 01/2019
+ - Phong trào nông dân 12/2018
+ - Phong trào nông dân 11/2018
+ - Phong trào nông dân 10/2018
+ - Phong trào nông dân 09/2018
+ - Phong trào nông dân 08/2018
+ - Phong trào nông dân 07/2018
+ - Phong trào nông dân 06/2018
+ - Phong trào nông dân 05/2018
+ - Phong trào nông dân 04/2018
+ - Phong trào nông dân 03/2018
+ - Phong trào nông dân 02/2018
+ - Phong trào nông dân 01/2018