Phong trào nông dân
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023